top of page
lightup logo_edited.png

SAI YING PUN

HONG KONG | 980 sq.ft

主題以「復古懷舊」及「SCANDINAVIAN風格」風格主張簡單、極簡主義及功能性!為改善舊有每個侷促空間,這次主張連系所有部分;希望在每一個角落使用時,都能感受一種開放性,與各個空間互相連繫,整合為一個既共享又能有獨立性工作的環境!

03.2020

錨點 1
Comfort Court.jpg
Comfort Court-0218.jpg
Comfort Court-0174.jpg
18066150700231320.jpg
Comfort Court-0048.jpg
Comfort Court-0238.jpg
17854324448220212.jpg
17887053988741350.jpg
17847458417419449.jpg
bottom of page